STICHTING JONG NEDERLAND

 

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond onder invloed van de katholieke kerk de 'Katholieke Jeugdbeweging' (KJB). In 1961 viel deze beweging door verschillende opvattingen over de werkwijze uit elkaar. Een deel van de jeugdbeweging werd een zelfstandige organisatie onder de naam Jong Nederland.

Vandaag de dag is stichting Jong Nederland een landelijke organisatie die kinderen en jongeren de mogelijkheid wil bieden in hun vrije tijd te spelen, ontspannen en zich te ontplooien. De spelpijlers waarbinnen dit gebeurt zijn sport, spel, creativiteit en buitenleven. 62 lokale jeugdclubs zijn aangesloten, verdeeld over 8 districten. Gezamenlijk vertegenwoordigen deze afdelingen zo'n 6000 jeugdleden en 1550 vrijwilligers.

De organisatie Jong Nederland

Jong Nederland bestaat uit een dagelijks bestuur, werkbestuur en het landelijk bureau. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, financiën en personeel. De uitvoering van het beleid wordt verzorgd door het werkbestuur. Het werkbestuur richt zich met name op het ontwikkelen van spelmateriaal, kadervorming, communicatie en PR, vrijwilligersbeleid en ledenbelangen. Tot slot is er het landelijk bureau. Drie part-time medewerkers fungeren vanuit het landelijk kantoor van Jong Nederland in Tilburg als aanspreekpunt voor alle lokale afdelingen.

Jong Nederland Beers is een zelfstandige stichting, met haar eigen bestuur, beleid en vrijwilligers. Dat neemt niet weg dat de missie van Jong Nederland ons erg aanspreekt, die dragen we dan ook naar hartelust uit! Jong Nederland geeft afdelingen (vanzelfsprekend) de vrijheid om de missie en de spelpijlers sport, spel, creativiteit en buitenleven een eigen invulling te geven. 

Voordelen voor Jong Nederland Beers

Jong Nederland ondersteunt ons als lokale afdeling op allerlei gebieden. Zo zijn alle kinderen, leiders en incidentiele vrijwilligers via Jong Nederland voordelig verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid tijdens activiteiten. Ook ontvangen de leiders elk kwartaal het maandblad 'De Idee', een uitgave van Jong Nederland waarin speltips, achtergrondinformatie over vrijwilligerswerk en nieuws over Jong Nederland centraal staan. Verder heeft Jong Nederland naslagwerk beschikbaar over allerhande onderwerpen zoals vrijwilligersbeleid, ARBO en EHBO.

Naast de trainingen die Jong Nederland Beers zelf verzorgd voor de leiders volgt elke nieuwe leider de introductiecursus van 'het landelijk'. Hier maken de leiders op speelse wijze kennis met Jong Nederland en vormen ze een basis voor hun tijd als leider. Enkele leiders volgen na de introductiecursus de kamp-bivakcursus, daar staat het organiseren van een kamp centraal en wordt dieper ingegaan op o.a. het koken voor groepen, veiligheid op kamp en materiaalgebruik.

Uit de activiteiten en cursussen blijkt dat Jong Nederland veel energie steekt in het vormen van haar kader en het stimuleren van de communicatie tussen de verschillende afdelingen. Activiteiten die naast de cursussen worden georganiseerd voor leiders zijn het Zwerfweekend en Kaderschouw. Het Zwerfweekend is een primitief survivalweekend in de Ardennen, al heel wat Beerse leiders hebben deze grote uitdaging doorstaan! Ook het Kaderschouw is populair, als beloning voor het harde werk worden alle leiders van Jong Nederland een keer per twee jaar uitgenodigd op dit festival. Activiteiten overdag, groot feest 's avonds. Elke editie wordt door een andere afdeling in Nederland georganiseerd.

Jong Nederland Beers is onderdeel van het district Noord-Oost Brabant. Samen met de afdelingen Boerdonk, Erp, Heeswijk-Dinther-Loosbroek (HDL), Keldonk, Reek, Vorstenbosch en Zijtaart. De samenwerking met deze collega-afdelingen is vooral gericht op de kinderen. Elk jaar organiseren de afdelingen uit het district de Miniorendag, de Maxiorendag, het Juniorentoernooi en het Seniorentoernooi. Deze districtsdagen en -weekendjes zijn zoals de naam al doet vermoeden voor elke leeftijdsgroep speciaal georganiseerd.