DE LEIDING

 

Jong Nederland Beers telt op het moment van schrijven 35 leiders die zich iedere woensdag of vrijdag inzetten bij de clubavonden. Door ons ledenaantal zijn we constant op zoek naar enthousiaste jongelingen die een uurtje per week overhebben om met ons club te draaien. 

Een groot deel van onze leiders volgt een maatschappelijke- of pedagogische studie. Jong Nederland is voor deze mensen ook een plek waar ze veel kunnen leren en andersom. Wij profiteren van de kennis en ervaring van deze leiders en deze leiders kunnen praktijkervaring opdoen. 

 

Stagiaires

Naast onze eigen leiding geven we scholieren en studenten de kans hun (maatschappelijke) stage bij Jong Nederland Beers te doorlopen. Maatschappelijke stages zijn verplicht door de overheid, en sinds het schooljaar 2012/2013 moet iedere leerling 30 uur aan maatschappelijke stage hebben doorlopen voordat hij of zij mag slagen. Wij bieden de stagiaires een vertrouwde omgeving waar ze kennis maken een diversiteit aan kinderen. Ze worden vrij gelaten in hun rol en geplaatst op plekken waar ze hun sterke punten tot uiting kunnen brengen. Een leuk feitje: Veel van de stagiaires blijven na de stage bij Jong Nederland als leider! Vaak kennen ze Jong Nederland wel, zij het oppervlakkig. Tijdens de stage nemen ze een duik in het diepe en zien ze hoe leuk en gevarieerd het leiderschap is, vandaar dat ze vaak blijven.

Naast maatschappelijke stagiaires hebben we ook studenten die hun stage bij ons lopen. Zij focussen zich niet zozeer op de omgang met kinderen, maar meer met het aanbod, de manier van leidinggeven of het uitdiepen van spelpijlers. Dit wordt door ons zeker gestimuleerd omdat er altijd ruimte is voor verbetering, en de kennis van studenten wordt veelal onderschat.

 

Cursussen

Onze leiders zijn pas definitief leider als ze de introductiecursus goed hebben doorlopen. Deze cursus is verplicht gesteld door Jong Nederland Landelijk en uiteindelijk ook door hen gecoördineerd. Zij sturen een trainer die de nieuwe leiders een dag lang educatieve filmpjes laat zien, morele kwesties voorlegt en voorbereid op het leiderschap.

Naast de verplichte introductiecursus zijn er vanuit het landelijke bureau nog andere optionele cursussen. Kamp Bivak is een cursus die zich focust op de scoutingelementen (knopen, vuur maken etc.), en er is bij elk weekendje of kamp ten minste één iemand aanwezig die deze cursus heeft gevolgd. 

 

Leider worden

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leiders. Denk jij dat je het in je hebt om een groep van 4 – 15 kinderen te leiden, samen met een medeleider? Wij bieden nieuwe leiders een plaats in een hechte groep en ontwikkelmogelijkheden binnen Jong Nederland.