CONTRIBUTIE

 

Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen lid kan worden van Jong Nederland, meestal hebben onze leden ook andere hobby’s. We stemmen onze clubavonden daarom altijd af met de volleybal- en voetbalclub en zorgen er voor dat Jong Nederland betaalbaar blijft.

De contributie voor een jaar lang Jong Nederland is € 50,-. Hiervan worden de wekelijkse club bijeenkomsten georganiseerd, ben je verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid tijdens onze activiteiten en mag je mee met de weekendjes, uitjes en kampen die we alleen voor leden van Jong Nederland organiseren!

Sommige uitjes en weekendjes zijn gratis, voor andere activiteiten vragen we een bijdrage. Onder het kopje activiteiten kun je de kosten van alle activiteiten vinden.

Als je later in het seizoen lid wordt hoef je niet het volledige bedrag aan contributie te betalen. De hoogte van de contributie wordt bepaald aan de hand van de startdatum:

Tot de kerstvakantie: € 50,-

Tussen de kerst- en meivakantie: € 35,-

Na de meivakantie: € 20,- (je mag dan nog mee met de zomerkampen)

 

Op de volgende pagina lees je hoe je jezelf kunt aanmelden als lid!